طراحی، نظارت و ساخت گلخانه

  • انجام تمامی مراحل مربوط به طراحی، نظارت و ساخت گلخانه شیشه ای با کشت هیدروپونیک بر اساس تکنولوژی‌های روز دنیا و با استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی به منظور کاهش هزینه تمام‌ شده؛
  • احداث گلخانه با استفاده حداکثری از تجهیزات داخلی و بر اساس استانداردهای روز دنیا که با همت کارشناسان داخلی بومی‌سازی شده و موجب کاهش هزینه‌های طرح می‌گردد؛
  • نظارت بر فرآیند ساخت گلخانه و نظارت بر عملیات تولید.