آتاویتا طعمی از گذشته بهترین کیفیت با مدرن‌ترین تکنولوژی گلخانه شیشه ای بزرگترین مجموعه گلخانه‌ای
هیدروپونیک کشور
عطر و طعمی فراتر از انتظار تازه و سالم
برای ایمنی و سلامتی
حضور در بازارهای جهانی

اخبار آتاویتا