دستاوردها

لوح و تندیس‌ها

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

واحد نمونه استانی

بهمن 97

وزارت جهاد کشاورزی

واحد نمونه ملی

دی ماه 96

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

واحد نمونه استانی

اردیبهشت 1397

وزارت صنعت، معدن و تجارت

واحد صادر کننده نمونه استانی

1398

استانداری آذربایجان شرقی

واحد نمونه استانی

اردیبهشت 1398

استانداری آذربایجان شرقی

واحد نمونه استانی

 1397

پرافتخار‎ترین مجموعه گلخانه‌ای هیدروپونیک در ایران

تقدیرنامه‌ها

گواهینامه‌های ISO

گواهینامه ایزو آتاویتا
گواهینامه‌های ایزوی آتاویتا
گواهینامه‌های ایزوی آتاویتا